Revolutie binnen de relatie

Liefde opnieuw ontwikkelen
Riekje Boswijk-Hummel

Hoe komt het dat liefdesrelaties soms vastlopen? Is uit elkaar gaan het enige dat er dan opzit? Hoe kun je een relatie leefbaar houden en inhoud geven? Wat is liefde eigenlijk?

Met deze en dergelijke vragen als uitgangspunt schreef Riekje Boswijk-Hummel dit boek.

Eerst schetst zij welke krachten er tussen partners werkzaam zijn, waar die vandaan komen en hoe ze in elkaar kunnen haken, waardoor een relatie kan vastroesten in rollen en patronen.

Vervolgens toont zij aan dat de enige wezenlijke verandering in zo’n situatie de persoonlijke verandering van beide partners is.

Wat er binnen een relatie tijdens dergelijke persoonlijke veranderingsprocessen kan gebeuren beschrijft zij in het laatste onderdeel van het boek: een prachtige weergave van de groei naar zelfstandigheid en volwassenheid. Liefde ontwikkelen blijkt een diepgaand en verstrekkend transformatieproces te zijn.

Riekje Boswijk-Hummel put bij het schrijven geheel uit persoonlijke ervaringen en weet de essentie daarvan op een heel eigen, emotioneel doorvoelde en verhelderende wijze in haar boeken te verwerken.

224 pagina’s ISBN 978 90 6020-762 8
Uitg. De Toorts, Haarlem
€24,00