Afscheid nemen, loslaten wat dierbaar is

In dit boek vindt u:
helderheid: het geeft een zeer compleet en overzichtelijk beeld van de emoties waarmee mensen te maken (kunnen) krijgen, wanneer er dierbare naasten overlijden of als er sprake is van het verlies van gezondheid, (echt)scheiding, verhuizing, emigratie;
nieuwe inzichten: door haar onafhankelijke manier van denken en observeren legt Riekje Boswijk-Hummel verrassende verbanden en komt ze tot opmerkelijke inzichten;
houvast: door een overzichtelijke indeling in fasen krijgen emoties als woede, verzet, verdriet, jaloezie, berusting, angst, schuldgevoel, berouw, vergeving en wraak een plaats binnen het rouw- en verwerkingsproces;
troost: door de persoonlijk doorleefde stijl van de auteur zal de lezer zich begrepen en gesteund voelen;
waarschuwingen: emoties die de voortgang van het rouwproces verhinderen worden nanwkeurig beschreven;
hulp: er worden diverse concrete aanwijzingen (zowel voor rouwenden als voor hun omgeving) gegeven om het rouw- en verwerkings proces te helpen volbrengen;
spiritueel/religieuze beleving: naast relationele en emotionele processen worden er ook spir ituele of zielservaringen beschreven;
hoop: het hele boek is gebaseerd op de overtuiging dat ieder verlies goed kan worden verwerkt.

AFSCHEID NEMEN is behalve voor alle rouwenden en hun omgeving ook bijzonder geschikt als studiemateriaal voor (aanstaande) hulpgevers.

208 pagina’s ISBN 978 90 6020 779 6

Uitg. De Toorts, Haarlem

€ 24,00